| by Azor Matusiwa | No comments

Schuldsanering bedrijf

Van particulieren en bedrijven kunt u achterhalen in hoeverre er sprake is van een nijpende financiële situatie. Voor bedrijven kunt u dit opzoeken op onder andere Faillissementen.com en voor particulieren kunt u terecht op Insolventies.rechtspraak.nl. Bij bedrijven kunt u simpel zoeken op bedrijfsnaam en vestigingsplaats. Om meer uit te vinden over particulieren moet u beschikken over de achternaam en de geboortedatum. Dit is ingebouwd om persoonsgegevens te beschermen.

Wat is schuldsanering?

Dit houdt in dat de schulden en betalingsachterstanden van particulieren gebundeld worden in één schuld, en deze wordt onder het beheer van de volks- en gemeentelijke kredietbank of sociale dienst gezet. Op deze manier komen alle openstaande vorderingen bij de betreffende instantie te liggen. Dit wordt een saneringskrediet genoemd. Vanaf het moment dat iemand in de schuldsanering is gezet heeft deze niet meer de beschikking over het eigen inkomen.

Oxyz is lid van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Het lidmaatschap bij de NVVK wordt als keurmerk gezien door de schuldeisers. Het lidmaatschap toont namelijk aan dat Oxyz volgens de wettelijke bepalingen en voorgeschreven gedragscodes de werkzaamheden uitvoert en als betrouwbare en integere organisatie aangemerkt mag worden.

Het komt voor dat u als ondernemer in de financiële problemen zit of dreigt te komen. Het is dan lastig om het financiële overzicht te OXYZ_NVVK_auditbewaren. Aanmaningen belastingdienst, incassobureaus, deurwaarders en dwangbevelen maken de verwarring compleet. U dient dan als ondernemer actie te ondernemen Als u dat niet doet is de kans groot dat u steeds dieper in het rood komt te staan. U loopt het risico dat ook uw privéleven steeds verder wordt ontwricht met als gevolg afsluiting van energie of huisuitzetting.

Schuldsanering bedrijf