| by Azor Matusiwa | No comments

Bedrijf verkopen

Bedrijf verkopen? Uw bedrijf verkopen is de belangrijkste deal van uw leven. Maar wie vandaag besluit om zijn bedrijf te verkopen, staat niet binnen 3 maanden op de golfbaan. Het verkopen van uw bedrijf is een complex proces waar u al gauw een jaar voor moet uittrekken. Met dit complete stappenplan is de kans op een succesvolle bedrijfsverkoop maximaal.

Waarom wil ik mijn bedrijf verkopen? De logische eerste vraag is het waarom. Een ondernemer kan verschillende redenen hebben, zoals het uitzien naar pensioen, verminderde gezondheid, te weinig middelen om op eigen kracht verder te groeien, het verlangen naar een geheel andere uitdaging, etc. etc. Een combinatie van bovenstaande redenen is natuurlijk ook mogelijk.

Het is goed om helder voor ogen te hebben waarom u uw bedrijf wilt verkopen, aangezien dit direct van invloed is op het wat, hoe en aan wie.

Hoe kun je de waarde bepalen bij het verkopen van je bedrijf? Deze vraag is even logisch als de vorige, immers, u wilt weten hoeveel u eventueel op uw bankrekening bijgeschreven krijgt indien u uw bedrijf heeft verkocht. Een antwoord hierop is echter niet eenduidig in dit artikel te geven. Ik leg u graag uit waarom.

Allereerst is er een belangrijk verschil tussen de waarde van het bedrijf (de zogenaamde “Enterprise Value”) en het bedrag dat bij verkoop van aandelen of van het bedrijf overblijft voor u als ondernemer (de koopprijs). Heel simpel gesteld is het verschil de netto financiering maar zaken als normalisatie van werkkapitaal en andere balansposten kunnen hier ook nog een belangrijke rol spelen.

Een potentiële koper zal meestal eerst naar de waarde van de bedrijf bij het verkopen ervan kijken terwijl een verkopende partij uiteindelijk het meest geïnteresseerd is in de netto opbrengst. Belangrijk dus om vanaf het begin een gemeenschappelijke taal (= definitie) te kiezen.