| by Azor Matusiwa | No comments

Checklist overname bedrijf

Stap 1 – Maak een profielschets

Begin je zoektocht niet voordat je een duidelijk profiel hebt gemaakt van het bedrijf dat je wil overnemen. Beantwoord minimaal de volgende vragen:

  • In welke markt/bedrijfstak is de onderneming actief?
  • Waaruit bestaan die activiteiten?
  • Wat is de omvang van de onderneming?
  • Wat verlang je van de bedrijfscultuur?
  • Wat zijn je financiële mogelijkheden/criteria?

Stap 2- Verken de markt

Ofwel: ‘Wat is er beschikbaar dat voldoet aan mijn profielschets?’. Laat je speurtocht naar een geschikte kandidaat uitwaaieren over zoveel mogelijk kanalen. Contacteer niet alleen fusie- en overnamebureaus, maar ook banken en accountantskantoren en doorzoek internetdatabanken.

Stap 3 – Win informatie in

Na een marktverkenning zul je ook informatie moeten inwinnen over potentiële overnamekandidaten en de markt/bedrijfstak waarin zij actief zijn. Maak daarbij gebruik van zoveel mogelijk bronnen, bijvoorbeeld met behulp van vaktijdschriften, jaarverslagen, brancheorganisaties of marktonderzoekbureaus.

Stap 4- Schakel een adviseur in

Een bedrijfsovername is een ingewikkeld proces dat staat of valt met een goede voorbereiding. Hoe ervaren ook, weinig ondernemers zullen álle kennis paraat hebben om elke fase van de overname zonder problemen te doorlopen.

Extern advies is, met andere woorden, onontbeerlijk. Zoek daarom een partner die je ondersteunt in de verschillende fasen van een bedrijfsovername. Informeer bij branchegenoten naar positieve ervaringen met adviesbureaus.

Stap 5 – Benader een kandidaat

Als je een bedrijf op het oog hebt dat niet expliciet aanwezig is op de overnamemarkt, zul je omzichtig te werk moeten gaan. Informeer eerst of er interesse bestaat voor een gesprek over een mogelijke samenwerking.

Is het antwoord positief, bereid je dan voor op een ontmoeting waarbij je een zwaar beroep zult moeten doen op al je zintuigen. Is je gesprekspartner werkelijk geïnteresseerd in samenwerking of is dit voor hem louter een vrijblijvende bijeenkomst. Bestaat er interesse voor een overname? Klikt het tussen jou en je gesprekspartner?

Check hier meer over overname bedrijf